Bezvirusne sortno čiste sadnice jagode se nazivaju sertifikovane sadnice jagode i one se mogu podeliti na: zelene, frigo (rashlađene), čekajuće i kontejnerske sadnice.

*

Za podizanje proizvodnih zasada u praksi se najčešće koriste sertifikovane frigo sadnice (živići), koje se od momenta skidanja iz matičnog zasada do sadnje čuvaju u hladnjači na konstantnoj temperaturi – 2° C.

*

Prema prečniku u zoni korenovog vrata frigo sadnice se klasifikuju:

  • A ++ (prečnik korenovog vrata > 15 mm)
  • A + (prečnik korenovog vrata od 12 – 15 mm)
  • A (prečnik korenovog vrata od 8 – 11 mm)
  • A – (prečnik korenovog vrata od 6 – 8 mm).

*

Za optimalno vreme sadnje frigo sadnica, u našim klimatskim uslovima, smatra se leto tzv. letnja sadnja.

*

Na izbor sorte (sortiment) najviše utiču klimatski uslovi, fizičko-hemijski sastav zemljišta i plasman na tržištu.

*

Naše višegodišnje iskustvo u proizvodnji i plasmanu na domaćem i stranom tržištu, pomoglo nam je da od velikog broja sorti jagoda prisutnih na tržištu napravimo izbor onih koje su dale najbolje rezultate.

Clery

clery

Sorta Clery (Kleri) je stvorena u Italiji. Veoma je raširena u našoj zemlji, zahvaljujući visokoj komercijalnoj vrednosti. Jedna je od najranijih sorti jagode koja se gaji u Srbiji. Umerene je rodnosti oko 600 g po biljci. Plod je srednje krupan do krupan, pravilnog oblika tokom čitave berbe. U zavisnosti od primenjene tehnologije kao i vremenskih uslova, sorta Clery zadržava veličinu plodova i ujednačeno pristizanje tokom cele berbe. Izuzetno cenjena jagoda na tržištu Srbije, visokog kvaliteta ploda sa izraženom aromom. Povoljne osobine ploda se pokazuju i u transportabilnosti ove sorte, koja zadržava čvrstoću i svežinu duži period nakon berbe. Poseduje sklonost ka dvorodnosti i izraženu adaptivnost na različite sisteme gajenja, što pruža mogućnost gajenja ne samo u sezonskoj, već i u vansezonskoj proizvodnji.

Joly

joly

Joly (Žoli) je italijanska novostvorena sorta, kojoj je jedan od roditelja Clery, selekcionisana tako da poboljša rodnost i produži vreme berbe u uslovima kontinentalne klime. Plodovi su pravilnog konusnog oblika, čvrste pokožice i mesa ploda bez šupljina. Aroma je nasleđena od sorte Clery. Veoma otporna u uslovima gajenja na otvorenom polju.

Arosa

arosa

Nova generacija sorti stvorenih u Italiji. Srednje kasnog do kasnog vremena zrenja. U povoljnim uslovima daje izuzetno visoke prinose. Plodovi su veoma čvrsti i transportabilni, boja ploda je intenzivno crvena, odlične rezultate postiže u berbi pri hladnijem i vlažnom vremenu. Potrebno je vršiti korekciju pH vrednosti zemljišta kada se gaji u uslovima blago baznog zemljišta.

Alba

alba

Veoma prinosna italijanska sorta koja je našla svoje mesto na tržištu Srbije, prvenstveno zahvaljujući velikom prinosu. Pokožica i meso ploda su osetljivi na mehaničke uticaje. Da bi se postigla puna aroma ploda treba da se dostigne visok stepen zrelosti ploda, koji utiče na transportabilnost.

Asia

asia

Novostvorena italijanska sorta, srednje ranog vremena zrenja. Odlikuje se izuzetnom krupnoćom ploda, koji može da ima izraženu šupljinu. Aroma i ukus su zadovoljavajući, a prinosi su stabilni. Previše krupni plodovi u nekim slučajevima mogu uticati na transportabilnost.

Roxana

Roxana

Italijanska srednje kasna sorta izuzetne rodnosti i bujnosti. Plodovi su tamno crvene boje, dobrog kvaliteta mesa sa slabije izraženom aromom. U Srbiji sorta postiže bolje rezultate u klimatskim uslovima predela sa višom nadmorskom visinom.

Senga Sengana

Sorta Senga Sengana (Zenga Zengana) je  stvorena u Nemačkoj, srednje kasnog je vremena zrenja. Vrlo je rodna, do 900 g po biljci, plod je srednje krupan, zarubljeno kupast do srcast, tamnocrvene boje. Meso je čvrsto, sočno i aromatično. Procenat suve materije i tehnološka svojstva je i danas pored nekoliko novih sorti jagode selekcionisanih za preradu stavljaju na mesto jedne od najpoželjnijih za prerađivačku industriju. Biljka je snažna i vitalna, prilagodljiva na sušu i umereno osetljiva na mraz. Ako se sadi u modernim zasadima potrebno je obratiti pažnju na kontrolu bujnosti. Dobro podnosi transport, pogodna je za smrzavanje, industrijsku preradu ali i stonu upotrebu. Za razliku od plodova koji se beru za stonu upotrebu za preradu se plod bere bez čašičnih listića.

Antea


Stvorena u Italiji, srednje kasnog vremena zrenja. Prinosi ove sorte u dobrim godinama su 600 g po biljci. Plod je krupan, veoma atraktivnog konusno izduženog oblika, ujednačene, svetlocrvene boje, visokog kvaliteta. Meso ploda je dobro obojeno bez unutrašnje šupljine, dobro podnosi transport i manipulaciju ploda tokom berbe. U kišnim godinama potrebno je dodatno obratiti pažnju na mogućnost pojave bolesti truleži ploda.

Dely

dely

Italijanska novostvorena sorta, kojoj je jedan od roditelja sorta Clery. Srednje ranog vremena zrenja sa konusno zatupastim oblikom ploda, izuzetne arome. Čvrstina pokožice i mesa ploda ne omogućava veliku transportabilnost. Izuzetno je pogodna za gajenje na manjim površinama i za plasman na lokalnom tržištu.

Madeleine

madeleine

Stvorena je u Italiji. Srednje rane je epohe zrenja, 1-2 dana posle sorte Marmolada. Odlikuje se veoma snažnim bokorom i visokom rodnošću do 1.000 g po biljci. Plod je krupan, pravilnog izduženo-konusnog oblika, tamnocrvene boje. Meso je crveno obojeno, veoma čvrsto, čak i kod potpuno zrelih plodova, sa dobrim kvalitetom za konzum i konstantno visokim sadržajem rastvorljive suve materije. Izuzetnih je organoleptičkih svojstava. Tolerantnost pokazuje na stres. Pogodna je za gajenje u različitim uslovima, posebno na teškim zemljištima.

Marmolada

marmolada

Stvorena je u Italiji. Po vremenu sazrevanja spada u grupu srednje ranih sorti, početak II dekade maja. Visoko je produktivna sorta sa prosečnim prinosima do 1.000 g po biljci, sklona dvorodnosti. Odlikuje se krupnim plodom, pravilnog konusnog oblika, izraženog vrha, koji često ne sazri u vreme berbe. Pokožica ploda je intenzivno crvene boje, glatka i sjajna. Meso ploda je crveno obojeno, čvrsto, sa malom unutrašnjom šupljinom. Otpornost prema niskim temperaturama omogućuje uspešno gajenje ove sorte i u uslovima kontinentalne klime. Prilagodljiva je različitim tehnologijama gajenja.

Elsanta

elsanta

Holandska sorta koja se ubraja među vodeće u Severnoj Evropi. Ranog je vremena zrenja ploda, visoke rodnosti. U zavisnosti od godine prinos može da varira od 500 – 1.000 g po biljci, što je najčešće posledica dejstva klimatskih uslova u kojima se gaji. Odlikuje se krupnim plodom, zatupasto konusnog oblika, narandžaste do svetlo crvene boje pokožice ploda, meso ploda je čvrsto, nekada se može naći slabo izražena šupljina u unutrašnjosti ploda. Slatko nakiselog ukusa sa izraženom aromom. U uslovima Srbije nije pokazala očekivane rezultate u gajenju na otvorenom polju, razlog tome su loši klimatski uslovi.

Sadnice jagode, jagode sadnice, jagoda sadnice, frigo zivici, živići jagode, zivici.Plastična ambalaža jagode, jagode živići, jagode zivici, pelceri jagode, jagode pelceri, jagoda clery, jagoda kleri, clery jagoda, kleri jagoda, jagoda joly,jagoda žoli, jagoda zoli, joly jagoda, žoli jagoda, zoli jagoda, sadnice ,jagoda prodaja, prodaja sadnica jagoda, pelceri jagode, jagode,pelceri, sorta clery, sorta kleri, sorta joly, sorta žoli, sorta zoli,sadnja jagode, jagode sadnja, proizvodnja jagode, proizvodnja jagoda, jagode proizvodnja, prodaja jagode, prodaja jagoda, jagode,prodaja, kupovina jagode, kupovina jagoda, jagode kupovina,rasadnik jagode, rasad jagode, jagode rasad, rasadnik voća,plastična ambalaža za voće, plasticna ambalaza za voce, plastična,ambalaža za jagode, plasticna ambalaza za jagode, pp ambalaža za jagode, pet ambalaža za jagode, jagode ambalaža, jagode ambalaza, čančići za jagode, cancici za jagode, jagode čančići, jagode cancici,amplike za jagode, jagode amplike Plod jagode jagode plod, jagode prodaja, kupovina jagoda, jagode kupovina,clery jagoda, kleri jagoda, joly jagoda, žoli jagoda, zoli jagoda, otkup jagoda

Intersad uvozi sadnice jagode tj. rasad jagode iz Italije. Italijanski rasadnik jagoda je vodeći evropski rasadnik voća. Sve sadnice su sertifikovane sadnice jagode i bezvirusne sadnice jagode. Sadnice jagode se još nazivaju i živići jagode ili pelceri jagode. Prodaja sadnica jagoda se vrši na leto. Tip sadnice jagoda su frigo sadnice jagode ili frigo živić. Pelceri jagoda se prave u Italiji. Prodaja jagoda najčešće je sledećih sorti: sorta clery (sorta kleri) i sorta joly (sorta žoli). Jagoda clery (jagoda kleri) i jagoda joly (jagoda zoli) su jagode visokog kvaliteta ploda. Sadnja jagoda se obavlja na leto. Proizvodnja jagoda je na otvorenom polju. Nakon berbe jagoda vrši se priprema za otkup jagoda. Najčešće se kupovina jagoda vrši na veliko, jagode se paletiraju i rashlađuju za transport. Plastična ambalaža za voće se koristi za pakovanje voća. Plastična ambalaža za jagode koristi se i kao ambalaža za maline. Kutijice za jagode i kutijice za maline mogu biti pp ambalaža ili pet ambalaža. Plastična ambalaža za jagode naziva se još i čančići za jagode, amplike za jagode ili kutijice za jagode. Čančići za jagode mogu biti od 250, 500 i 1000 g kao i amplike za jagode. Kutijice za maline tj. ambalaža za maline je providne boje. Pakovanje jagode i pakovanje maline u kutijice za voće podiže cenu finalnog proizvoda. Prodaja jagoda najčešće je sledećih sorti: sorta clery (sorta kleri) i sorta joly (sorta žoli). Jagoda clery (jagoda kleri) i jagoda joly (jagoda zoli) su jagode visokog kvaliteta ploda. Proizvodnja jagoda je na otvorenom polju. Nakon berbe jagoda vrši se priprema za otkup jagoda. Najčešće se kupovina jagoda vrši na veliko, jagode se paletiraju i rashlađuju za transport. Za potrebe kupca vrši se pakovanje jagoda i skladištenje jagoda. Jagode se pakuju u kutijice ili se prodaju kao rinfuz. Proizvodnja jagode je u skladu sa global g.a.p. standardom. Rumenka, Kisač i Novi Sad su mesta gde se vrši proizvodnja jagode i prodaja jagode.

sadnja jagoda, jagode sadnja, jagode zaštita, prihrana jagoda, jagode prihrana, prskanje jagoda, jagode prskanje, sortiment za jagodu, jagode sortiment, wintersad, vintersad, troškovi za jagodu, prihod od jagode, isplativost proizvodnje jagode O nama intersad, jagode novi sad, jagode rumenka, jagode kisač, proizvodnja jagode, proizvodnja jagode na otvorenom, proizvodnja jagode srbija, sadnice jagode, sadnice voća, prodaja sadnica voća, sertifikovane sadnice jagode, sertifikovane sadnice voća, prodaja sertifikovanih sadnica voća, bezvirusne sadnice voća, bezvirusne sadnice jagode

Proizvodnja jagoda u Srbiji se u najvećoj meri odvija kao proizvodnja jagoda na otvorenom polju. Isplativost proizvodnje jagode zavisi od pravilno urađene sadnje jagoda, prihrane jagoda, zaštite jagoda, prskanja jagoda, sortimenta za jagodu. Sve navedeno utiče na prihod od jagoda koji se ostvaruje od prodaje jagoda. Troškovi za jagodu se smanjuju pravilnom primenom mera. Intersad pruža sva potrebna znanja iz oblasti: proizvodnje, prihrane, zaštite, prskanja i svoje kupce edukuje u okviru zimske škole wintersad (vintersad). Proizvodnja jagoda u Srbiji se u najvećoj meri odvija kao proizvodnja jagoda na otvorenom polju. Intersad uvozi sadnice jagode tj. rasad jagode iz Italije. Italijanski rasadnik jagoda Salvi Vivai je vodeći evropski rasadnik voća. Sve sadnice su sertifikovane sadnice jagode i bezvirusne sadnice jagode. Prodaja bezvirusnih sadnica voća se obavlja u Rumenci i Kisaču kod Novog Sada. Kvalitetna malč folija za jagode, koja može da se koristi i za druge kulture se uvozi iz Italije. Poljoprivredna folija ili agro folija za jagode je crna polietilenska UV stabilisana folija, folija za višegodišnje zasade jagode. Folija sa rupama za jagode može biti različitih karakteristika. Najčešće korišćena na našim i zasadima naših kupaca je crna malč folija debljine 50 mikrona, folija širine 120 cm folija sa dva reda rupa rasporeda cik-cak 30×30 cm. Malčiranje za jagode se vrši uz pomoć specijalne mašine za jagode. Mašina za jagode vrši postavljanje folije za jagode tj. montiranje folije tako što vrši razvlačenje folije i podizanje gredica. Mašinsko postavljanje folije se vrši uz pomoć mašine za postavljanje folije i traktora. Specijalna mašina za jagode vrši malčiranje zemlje, podiže gredice tj vrši pravljenje gredica i montiranje folije. Postavljanje folije obuhvata istovremeno podizanje gredica, postavljanje sistema za navodnjavanje kap po kap i malčiranje zemlje. Razvlačenje folije se obavlja na polju uz pomoć mašine za jagode.

Navodnjavanje voća je neophodno za postizanje dobrih prinosa. Najbolji sistema za navodnjavanje jagoda je sistem za navodnjavanje kap po kap. Kap po kap sistem za navodnjavanje sadrži trake za navodnjavanje, pumpu za navodnjavanje, sistem za prihranu jagoda itd. Intersad vrši projektovanje i postavljanje sistema za navodnjavanje kap po kap. Navodnjavanje voća je neophodno za postizanje dobrih prinosa. Najbolji sistema za navodnjavanje jagoda je sistem za navodnjavanje kap po kap. Kap po kap sistem za navodnjavanje sadrži trake za navodnjavanje, pumpu za navodnjavanje, sistem za prihranu jagoda itd. Intersad vrši projektovanje i postavljanje sistema za navodnjavanje kap po kap. Intersad uvozi sadnice voća iz Italije. To su sertifikovane sadnice voća. Sav sadni materijal tj. rasad se deklariše kao bezvirusni sadni materijal. Bezvirusne sadnice jagode i bezvirusne sadnice voća imaju sertifikat da dolaze iz italijanskog rasadnika sadnica voća koji je i najveći rasadnik sadnica jagoda - Salvi Vivai. Za sertifikovane sadnice jagoda i sertifikovane sadnice voća država često daje subvencije ili posticaje. Subvencije za jagode ili podsticaji, olakšavaju poljoprivrednicima podizanje novih zasada. Sadnice trešnje Intersad uvozi iz Italija od rasadnika Salvi Vivai. Salvi Vivai je vodeći evropski rasadnik voća pa time i rasadnik trešnje. Sve sadnice trešnje su sertifikovane sadnice trešnje. Sertifikovane sadnice trešnje su u stvari bezvirusne sadnice trešnje. Sve bezvirusne sadnice trešnje imaju sertifikat koji garantuje njihovu ispravnost.

Sadnice jagoda/e,Jagoda Clery,Živići jagoda/e,Ambalaža za voće,Ambalaža za jagode,Folija za jagode,Malč folija,Postavljanje folije za jagodu,Rasadnik jagode

Sadnice jagoda/e,Jagoda Clery,Živići jagoda/e,Ambalaža za voće,Ambalaža za jagode,Folija za jagode,Malč folija,Postavljanje folije za jagodu,Rasadnik jagode

Sadnice jagoda/e,Jagoda Clery,Živići jagoda/e,Ambalaža za voće,Ambalaža za jagode,Folija za jagode,Malč folija,Postavljanje folije za jagodu,Rasadnik jagode

Sadnice jagoda/e,Jagoda Clery,Živići jagoda/e,Ambalaža za voće,Ambalaža za jagode,Folija za jagode,Malč folija,Postavljanje folije za jagodu,Rasadnik jagode

Sadnice jagoda/e,Jagoda Clery,Živići jagoda/e,Ambalaža za voće,Ambalaža za jagode,Folija za jagode,Malč folija,Postavljanje folije za jagodu,Rasadnik jagode

Sadnice jagoda/e,Jagoda Clery,Živići jagoda/e,Ambalaža za voće,Ambalaža za jagode,Folija za jagode,Malč folija,Postavljanje folije za jagodu,Rasadnik jagode

Sadnice jagoda/e,Jagoda Clery,Živići jagoda/e,Ambalaža za voće,Ambalaža za jagode,Folija za jagode,Malč folija,Postavljanje folije za jagodu,Rasadnik jagode